Léann Teanga: An Reiviú -- An Séú hEagrán

Fáilteofar roimh pháipéir acadúla a bhaineann leis na hábhair ghinearálta a leanas:

  • Aistriúchán
  • Pleanáil Teanga
  • Teangeolaíocht
  • Sochtheangeolaíocht
  • Teagasc Teangacha
  • Cúrsaí Cumarsáide agus Na Meáin Ghaeilge

don séú heagrán den iris acadúil phiarmheasúnaithe Léann Teanga: An Reiviú.  Tá an chéad chúig eagrán de Léann Teanga: An Reiviú ar fáil ag http://leannteangaanreiviu.com/ arna fhoilsiú ar líne ag mic léinn MA (Léann Teanga), Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.

Fáilteofar freisin roimh:

  • léirmheasanna ar fhoilseacháin acadúla.

Cuir coimriú 300–400 focal do pháipéar mar aon le teideal, d’ainm, do sheoladh, an institiúid lena mbaineann tú agus cur síos gearr beathaisnéise mar cheangaltán chuig an seoladh ríomhphoist: reiviuleannteanga@oegaillimh.ie.

Sprioc do na hachoimrí: Déardaoin 23 Samhain 2017

Formáidiú: Córas tagairtí Harvard (Féach bileog stíle Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ag:

http://library.nuigalway.ie/media/jameshardimanlibrary/content/documents/Citing-Guide-Harvard-style-24062014.pdf )

Sprioc do na hailt: Luan 5 Feabhra 2018

Líon na bhfocal: 3,000–4,000 do na hailt agus thart ar 1000 focal do na léirmheasanna.

Is féidir moltaí  agus fiosrúcháin a chur chuig : reiviuleannteanga@oegaillimh.ie.